Toepassingsbereik.

Deze disclaimer en de privacyverklaring zijn van toepassing op de door Mproof B.V. geëxploiteerde websites. Verwijzingen naar sites die niet door Mproof worden onderhouden zijn louter ter informatie en gemak voor de bezoeker opgenomen. Mproof staat niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele aanbiedingen die daarop worden gedaan. Door gebruik te maken van de website(s) van Mproof gaat u akkoord met deze disclaimer.

De voorwaarden in deze disclaimer en privacyverklaring kunnen onaangekondigd aangepast worden. Wijzigingen zijn van kracht zodra deze op deze pagina gepubliceerd zijn.

Deze disclaimer is ook beschikbaar in andere talen. Mocht de anderstalige disclaimers verschillen vertonen met de Nederlandse versie, dan is de Nederlandstalige disclaimer leidend.

Eigendom.

De website(s) van Service Hub en Mproof zijn eigendom van Mproof B.V. (KvK-nummer: 27167258, BTW-nummer: NL805916416B01, IBAN-nummer: NL36ABNA0486705560).

De informatie, afbeeldingen, lay-out, documenten, audio, video, en tekst op deze site zijn intellectueel eigendom van Mproof. Het kopiëren en verspreiden van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming.

Informatie van derden.

Mproof B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.

Aansprakelijkheid.

Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en Mproof B.V. deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Mproof B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Privacy Statement.

Wij respecteren de privacy van gebruikers van onze website. Graag informeren wij u dan ook via deze privacy- en cookiestatement over de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen van informatie over u als gebruiker van onze website. Door gebruik te maken van de website van Mproof, gaat u akkoord met de inhoud van deze privacy- en cookiestatement.

 

Wat verzamelen wij?

Via onze website verzamelen wij diverse gegevens van bezoekers van onze website, zoals de bronurl, browsertype, gegevens die de browser van een bezoeker van onze website meestuurt, de duur van het bezoek op onze website, het klikgedrag van een bezoeker etc. Met deze gegevens kunnen wij u niet identificeren. Hiernaast verzamelen wij IP-adressen, maar ook deze informatie zal niet direct tot uw identiteit herleidbaar zijn. Het is derhalve mogelijk om onze website anoniem te bezoeken en op die manier meer over Mproof en de producten en diensten van Mproof te weten te komen.

Via onze website is het ook mogelijk om zelf uw persoonsgegevens aan Mproof te verstrekken, bijvoorbeeld voor het ontvangen van nadere informatie of het aanmelden voor ontvangst van de nieuwsbrief van Mproof.

 

Waarom verzamelen wij deze gegevens?

Uw (persoons)gegevens worden door ons verwerkt voor het versturen van nieuwsbrieven, het uitoefenen van relatiebeheer, het uitvoeren van activiteiten ter vergroting van het klantenbestand van Mproof, het verzamelen van informatie en het uitvoeren van statistische analyses over uw bezoek aan onze website en uw gebruik van de website. Daarnaast verzamelen wij diverse (persoons)gegevens die gebruikt worden om de website goed te laten functioneren en de werking ervan te optimaliseren.

 

Wat doen wij met uw gegevens?

Indien u ons uw naam, telefoonnummer, e-mailadres of andere persoonsgegevens verstrekt via de website, dan zullen wij deze persoonsgegevens enkel gebruiken ten behoeve waarvan u uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt (bijvoorbeeld voor het ontvangen van nadere informatie of het aanmelden voor ontvangst van onze nieuwsbrief). Wij bewaren de van u ontvangen persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor u ze aan ons heeft verstrekt.

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk en zo zorgvuldig mogelijk behandeld. Uw persoonsgegevens zullen niet zonder uw voorafgaande toestemming aan derden worden verstrekt, tenzij wij daartoe op grond van wet- en regelgeving of een verzoek van een bevoegde autoriteit verplicht zijn.
.

We zijn verplicht om u te informeren over en u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies op onze website www.mproof.nl. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan onze website op uw computer wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen die door de website bij een later bezoek eveneens kan worden uitgelezen.

Mproof maakt op zijn website gebruik van zogenoemde functionele cookies, analytische cookies, tracking cookies en soortgelijke technieken zoals JavaScript en HTML5-local storage. Wij en derden maken gebruik van deze cookies en technieken op onze website om informatie te verzamelen en statistische analyses uit te voeren over uw bezoek aan onze website en uw gebruik van de website. Daarnaast maken wij gebruik van cookies om de website goed te laten functioneren en de werking hiervan te blijven optimaliseren.

Voor meer informatie over ons cookiebeleid en een overzicht van de cookies en technieken die wij gebruiken kunt u dit privacy- en cookiestatement raadplegen.

Wat zijn cookies?

Een groot deel van de door Mproof via de website verzamelde gegevens, wordt verzameld door het gebruik van zogenoemde ‘cookies’. Mproof maakt op deze website gebruik van:

  • Functionele cookies
  • Analytische cookies
  • Analytische cookies

Overige technieken

Naast bovengenoemde cookies, maakt Mproof op deze website gebruik van de volgende technieken:

  • JavaScript
  • HTML5 Local Storage

Hyperlinks

Op onze website hebben wij een aantal hyperlinks opgenomen naar websites van derden, zoals Facebook, Twitter, YouTube en LinkedIn. Indien u de websites van deze derden bezoekt, zal het privacy- en cookiebeleid van deze websites van toepassing zijn op uw bezoek aan deze websites.

Rechten

Indien wij uw persoonsgegevens, dan heeft u verschillende rechten ten aanzien van deze persoonsgegevens. U heeft het recht om u tot ons te wenden met een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om u te verzetten tegen iedere verwerking van uw persoonsgegevens door Mproof. Voornoemde rechten kunt u uitoefenen door schriftelijk (per post of e-mail) contact met ons op te nemen via onderstaande gegevens.